flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

 

 

            ЗАВДАННЯ СУДУ

            Суд,  здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує  кожному  право  на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України,  а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України (ст. 2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

 

 ПОВНОВАЖЕННЯ СУДУ

Згідно ст.22 Закону України "Про судоустрій і статус суддів"  Слов’янський міськрайонний суд Донецької області  є судом першої інстанції і розглядає справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності (цивільні, кримінальні та адміністративні справи, а також справи про адміністративні правопорушення у випадках та порядку передбачених процесуальними законами).


         Напрямки (функції) діяльності суду :

         Відповідно до визначених законодавством України завдань суд забезпечує:
- здійснення правосуддя в кримінальних справах;
- здійснення правосуддя в цивільних справах;
- здійснення правосуддя в адміністративних справах;
- здійснення правосуддя в інших судових справах;
- розгляд і вирішення звернень громадян відповідно до компетенції суду, передбаченої законодавством України.

         Принципи діяльності суду:

         Діяльність суду базується на таких принципах:
1. Принцип ефективності: якісний розгляд всіх судових справ у найкоротші терміни з мінімальними матеріальними та кадровими витратами; 

2. Принцип спеціалізації: всі підрозділи та посадові особи суду виконують різні локальні завдання;

3. Принцип єдності керівництва та контролю: встановлення лінійного типу безпосередньої підпорядкованості, за яким кожна посадова особа субординаційно підпорядкована тільки одному керівнику;

        Місія Слов’янського міськрайонного суду:         Удосконалювати процес здійснення правосуддя.         Забезпечувати справедливе, чесне, законне винесення судових рішень без зволікань та з повагою до кожного хто звернувся до суду.         Ефективно координувати свою діяльність та використовувати всі ресурси.         Здійснювати правосуддя неупереджено, незалежно від місця проживання, етнічного походження, рівня доходів, освіти, усувати перешкоди до суду та його послуг.         Виявляти повагу до всіх, хто постає перед судом, та хто працює в суді.         Сприяти компетентності, професійності та ввічливості суддів та працівників апарату суду, налаштовуючи їх на надання якісних послуг для розбудови довіри до суду.         Цінності суду :

 

Документ можна завантажити.