flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

АНАЛІЗ розгляду кримінальних справ, провадження по яким зупинено у зв’язку з розшуком обвинуваченого за період з 01.01.2017 по 25.05.2017

31 травня 2017, 15:33

Швидкість, повнота і неупередженість судового розгляду справ є основними засадами ефективності кримінального судочинства. Однією з підстав зупинення досудового розслідування, вичерпний перелік яких регламентований ст. 280 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК), є те, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності і його місцезнаходження невідоме. Цей інститут нерозривно пов’язаний з організацією розшуку осіб, які ухиляються від слідства та суду. Зупинення судового розгляду справи з цієї підстави передбачає існування формальних підтверджень наведених обставин і обґрунтовану констатацію відповідних фактів посадовими особами органів досудового розслідування. Зокрема, встановленню факту переховування особи має передувати вчинення сукупності дій, спрямованих на визначення його місцезнаходження.  Встановлення місця перебування осіб, які переховуються від суду, є не тільки необхідною умовою для успішного закінчення судового провадження, а і для відновлення порушених прав потерпілих від злочину осіб.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування й судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, і жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження було застосовано належну правову процедуру.

Конституційні принципи забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист та презумпції невинуватості є важливою гарантією об’єктивного розслідування і судового розгляду справи та запобігання притягненню до кримінальної відповідальності невинних осіб. Функція захисту виникає одночасно з функцією обвинувачення і здійснюється паралельно з нею на всіх етапах руху кримінальної справи, поки існує обвинувачення. Таким чином, розгляд справи в процесі кримінального судочинства унеможливлюється при відсутності обвинуваченого на судових засіданнях через порушення змагальності судового розгляду, що забезпечує повне, всебічне й об’єктивне дослідження всіх обставин справи та її правильне вирішення з урахуванням законних інтересів сторін. Змагальність сторін, свобода в наданні ними суду своїх доказів і в доведенні перед судом їх переконливості є однією з основних засад судочинства, порушення якої неприпустимо.

Станом на 01 січня 2017 року у Слов`янському міськрайонному суді Донецької області на розгляді знаходилось 190 кримінальних проваджень, з яких у 90 справах провадження було зупинено у зв’язку з розшуком обвинувачених, що становить 47% від загальної кількості справ, які перебували в провадженні суддів. Суб’єктивними причинами такого високого показника стало невжиття органами досудового слідства свого права заявити клопотання про обрання запобіжного заходу щодо обвинувачуваних та неналежне виконання розшуку Слов’янським ВП ГУНП в Донецькій області.

Положення статті 331 КПК України передбачають, що під час судового розгляду суд за клопотанням обвинувачення або захисту має право своєю ухвалою змінити, скасувати або обрати запобіжний захід щодо обвинуваченого. Вирішення питання судом щодо запобіжного заходу відбувається в порядку, передбаченому главою 18 КПК України (ст. 175-178).

У низці кримінальних проваджень розшук обвинувачених, в наслідок його значної тривалості, взагалі втратив будь-який сенс, оскільки непоправно порушені такі  принципи кримінально-процесуального права, як швидкий розгляд справи (ст.2 КПК) та розгляд справи в розумний строк (статті 7, 21, 28 КПК).

Протягом аналізованого періоду була проведена спільна з прокуратурою Донецької області робота щодо активізації здійснення оперативно-розшукових заходів. В процесі роботи були виявлені 9 кримінальних справ, по яким минуло 15 років з часу вчинення злочину, але провадження по справі було досі зупинено на підставі відповідної постанови у зв’язку з розшуком підсудного. Як результат наведеної діяльності, в 8 з 9 випадках на адресу суду були направлені клопотання про поновлення судового провадження та припинення кримінальних справ, суддями були винесені постанови про закінчення провадження по справам.

Таким чином, станом на 25.05.2017 року в провадженні суду залишилося 10 справ, провадження по яким зупинено у зв’язку з розшуком обвинуваченого, та які надійшли до суду з обвинувальним висновком відповідно до вимог КПК України (в ред.1960 року),  а саме:

 • 1/243/7/2017 по обвинуваченню Хеліметс П. А. за ст. 121 ч.1 КК України,
 • 1/243/10/2017 по обвинуваченню Кальмар Р.П. за ст. 307 ч.3 КК України,
 • 1/243/11/2017 по обвинуваченню Малакан М.М. за ст. 263 ч.2 КК України,
 • 1/243/12/2017 по обвинуваченню Симонова Р.О. за ст. 121ч.1 КК України,
 • 1/243/13/2017 по обвинуваченню Стрелець Ю.Ф. за ст. 185 ч.5 КК України,
 • 1/243/14/2017 по обвинуваченню Козирєва Р.В. за ст. 185 ч.3 КК України,
 • 1/243/15/2017 по обвинуваченню Коломбай А.К. за ст. 309 ч.2 КК України,
 • 1/243/16/2017 по обвинуваченню Когут В.М. за ст. 309 ч.1 КК України,
 • 1/243/17/2017 по обвинуваченню Лісогоренко Н.В. за ст. 185ч.1 КК України,
 • 1/243/18/2017 по обвинуваченню Шмелєва Є.М. 190 ч. 2 КК України.

Наведені справи надходили до суду починаючи з 2000 року. По справам були винесені постанови про зупинення провадження у зв’язку з розшуком підсудного, постанови направлені для виконання органам міліції, заведені оперативно-розшукові справи, проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення місця знаходження вказаних осіб, але розшук є безрезультатним. Відповідно до наведених даних розшук винної особи впродовж тривалого періоду не завжди дає належних результатів в більшості випадків через об’єктивні обставини.

Крім того, в результаті значної активізації здійснення оперативно-розшукових заходів органами прокуратури та поліції з актуального на початок року списку розшукуваних було затримано 9 осіб та щодо 1 особи направлено на адресу суду Повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, що свідчить про смерть обвинуваченого. Таким чином, станом на 25.05.2017 результатом покращення ефективності дій розшукових органів стало постановлення суддями 7 вироків, згідно з якими винних осіб було притягнуто до кримінальної відповідальності, та відновлення і розгляд, що триває на цей час, ще двох кримінальних проваджень.

Впродовж періоду з 01.01.2017 по 25.05.2017 року було зупинено провадження по 5 справам, розшук обвинувачуваних по яким триває дотепер. Втім, кількість кримінальних справ, провадження по яким зупинено у зв’язку з розшуком обвинувачуваних, на кінець звітного періоду складає 77 справ, що на 14,5% нижче, ніж аналогічний показник на початку року. Додатково зазначу, що кількість кримінальних проваджень, що перебуває на розгляді, збільшилась на 36% (190 справ порівняно з 258). Наведені статистичні показники свідчать про загальне покращення здійснення оперативно-розшукових дій співробітниками поліції.

Нажаль, практика постійного надходження нових справ, обвинувачені по яким оголошені у розшук та провадження зупинено, в Слов’янському міськрайонному суді Донецької області залишається незмінною. У більшості випадків це є виключно результатом неефективної оцінки прокурором, слідчим наявних ризиків, що дають підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії щодо ухилення від притягнення його до кримінальної відповідальності. Так, з 77 справ, провадження по яким станом на 25.05.2017 року зупинено у зв’язку з розшуком обвинуваченого, у 39% випадків обвинувачений притягується до кримінальної відповідальності за вчинення тяжкого злочину, а у 9% - за вчинення особливо тяжкого злочину. Вищезазначені показники висвітлюють рівень «критичності» стану розгляду кримінальних проваджень в Слов’янському міськрайонному суді – майже у половині з наведених справ факт розшуку обвинуваченого є результатом невірного обрання або необрання взагалі органами досудового слідства та прокуратурою запобіжного заходу щодо обвинувачених під час досудового розслідування та судового розгляду.

Як зазначається в ч.1 ст.148 КПК України запобіжні заходи застосовуються до підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого з метою запобігти спробам ухилитися від дізнання, слідства чи суду, перешкодити встановленню істини у кримінальній справі або продовжити злочинну діяльність, а також для забезпечення виконання процесуальних рішень. При цьому, відповідно до ч.2 цієї ж статті, такі заходи застосовуються за наявності достатніх підстав вважати, що зазначені особи намагатимуться ухилитися від слідства й суду або від виконання процесуальних рішень, перешкоджатимуть встановленню істини у справі або продовжуватимуть злочинну діяльність.

Згідно з роз’ясненнями Пленуму Верховного Суду України, що містяться у п.3 Постанови від 25 квітня 2003р. №4, взяття під варту на стадіях дізнання і досудового слідства застосовується лише у разі, коли особа підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на певний строк та коли є достатні підстави вважати, що ця особа може ухилитися від слідства й суду або виконання процесуальних рішень, перешкоджати встановленню істини у справі чи продовжувати злочинну діяльність (ч.2 ст.148 КПК).

У виняткових випадках цей запобіжний захід може бути застосовано у справах про злочини, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше трьох років, при цьому винятковість має бути обґрунтована у поданні про обрання запобіжного заходу і в постанові суду.

Підтверджуючим фактом того, що слідчі ігнорують положення статей 176, 177 КПК України та не застосовують своє право клопотати перед суддею щодо застосування до обвинувачуваного запобіжного заходу, є матеріали 5 справ, провадження по яким зупинено в 2017 році та розшук обвинувачуваних по яким триває. Як вбачається з проведеного аналізу, в жодній з наведених справ органами досудового розслідування не було заявлено клопотання про застосування до обвинувачуваних запобіжного заходу.

Типовими випадками необрання запобіжного заходу у відношенні до обвинувачуваного можна вважати наступні кримінальні провадження:

 • №1-кп/243/141/2017 по обвинуваченню Гончарова Едуарда Геннадійовича за ч.2 ст.185 КК України;
 • №1-кп/243/186/2017 по обвинуваченню Антипенко Сергія Валерійовича за ч.1 ст.309 КК України;
 • №1-кп/243/403/2017 по обвинуваченню Медведєва Дениса Євгеновича за ч.2 ст.185 КК України.

Органом досудового слідства в провадженні по вищезазначеним справам не було обрано запобіжний захід щодо обвинуваченого, і як результат – обвинувачений неодноразово не з’явився до суду та головуючим по справі суддею було оголошено його в розшук. Додатково зазначу, що в кримінальних провадженнях №1-кп/243/141/2017 та №1-кп/243/403/2017 розшукувані є раніше судимими особами, а в останньому випадку обвинувачуваний є громадянином іншої держави.

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області вживаються різноманітні заходи для зменшення кількості справ, провадження в яких зупинено. Тенденція покращення наведених статистичних показників являє собою результат плідної роботи Голови Слов’янського міськрайонного суду з органами поліції та прокуратури з питань ініціювання перевірки органами прокуратури відповідності судових списків розшукуваних фактичному заведенню ОРС та проведенню оперативно-розшукових дій правоохоронними органами; результативна співпраця щодо поновлення судового провадження та припинення кримінальних справ, по яким минуло 15 років з часу вчинення злочину; проведення спільних нарад колективу суддів з представниками правоохоронних органів; неодноразове надання роз’яснень органам прокуратури та поліції з приводу законодавчого регулювання можливості застосування запобіжних заходів в процесі досудового розслідування та судового розгляду, оцінки ризиків можливості умисного ухилення підозрюваних (обвинувачуваних) від притягнення їх до кримінальної відповідальності. Крім того, судом проводяться постійні узагальнення щодо розшукових справ, головуючими по справі суддями робляться щомісячні нагадування до установ, яким доручено розшук.

 Збереження вищевказаної позитивної тенденції та більш ретельне додержання органами досудового слідства вимог КПК України дозволить значно покращити показники по розшуку та мінімізувати кількість зупинених проваджень у зв’язку з розшуком обвинуваченого у майбутньому. Досягнення цієї мети можливе тільки за умови належного виконання Слов’янським відділом поліції  ГУНП в Донецькій області покладених на нього обов’язків, а з боку Слов’янської місцевої прокуратури – повинен мати місце постійний контроль за цими діями.